Skip to Content

Käyttöehdot

Tämä nettisivu annetaan käyttöösi Henkel Norden Oy:ltä, Box 120 80, 102 22 Stockholm, tfn: +46 10 480 75 00. Informaatio, joka löytyy nettisivuilta Henkel Nordenista (alempana kutsutaan Henkeliksi), Henkelille läheisistä yrityksistä ja kolmansista osapuolista on koottu huolella. Emme voi kuitenkaan taata, että informaatio on täysin kattavaa ja virheetöntä. Henkel ei ota vastuuta mahdollisista virheistä nettisivujen sisällössä. Ennusteet nettisivuilla on muodostettu vakaumuksella parhaiden tietojemme mukaan. Tulos, joka todellisuudessa saavutetaan Henkelillä voi kuitenkin erota huomattavasti näistä väitteistä, sillä tulos riippuu monista kilpailijoihin ja talouteen liittyvistä tekijöistä, jotka ovat joissakin tapauksissa Henkelin kontrollin ulkopuolella. Niin kauan, kun väitteet eivät vaikuta lakisääteisiin viranomaisiin, ei Henkelillä ole aikomusta päivittää jatkuvasti ennusteita jotka tehdään nettisivuille.

Kun käytät kyseistä nettisivua, hyväksyt ilman rajoituksia tai varauksia alla mainitut nettisivun käyttäjäehdot.  

KYSEINEN NETTISIVU JA INFORMAATIO JOKA LÖYTYY NETTISIVULTA EI OLE TARKOITETTU EIKÄ HYVÄKSYTÄ KÄYTTÖÖN USA:SSA TAI USA:N ASUKKAAN KÄYTTÖÖN TAI USA:SSA ASUVIEN HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN. KYSEISIÄ HENKILÖITÄ PYYDETÄÄN YSTÄVÄLLISESTI KÄYTTÄMÄÄN PAIKALLISTA HENKEL-NETTISIVUANSA TAI NETTISIVUJA JOITA HENKELILLE LÄHEISET YRITYKSET YLLÄPITÄVÄT USA:SSA.

Yleiset ehdot nettisivun käytölle

1. Tekijänoikeudet

Nettisivumme ovat tekijänoikeussuojattuja. Se tarkoittaa, että kaikki uudelleen tuottaminen, sovitus, kääntäminen, tallentaminen ja käsittely, sisältäen tallentamisen ja käsittelyn elektronisilla välineillä, sisältyy tekijänoikeussuojaan. Kaikki nettisivun sisällön käyttö vaatii aiempaa kirjallista lupaa Henkel Norden Oy:ltä, alempana kutsutaan ”Henkeliksi”. Myöskin nettisivun sisältö rakenteena on tekijänoikeussuojattu. Kaikki tietojen tai tehtävien uudelleen tuottaminen, erityisesti tekstien tai kuvamateriaalin käyttö (paitsi Henkelin lehdistökuvat), vaativat aiempaa kirjallista lupaa Henkeliltä. Kuvitukset suojaa kansallinen ja kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö. Henkel omistaa oikeudet levittää ja tuottaa uudelleen materiaalia nettisivuilta. Oikeudet pysyvät voimassa myös, kun kuvia tallennetaan automaattisesti tai manuaalisesti arkistoon.

Henkelin lehdistökuvia saa käyttää ainoastaan toimituksellisiin tarkoituksiin. Henkelin lehdistökuvat, joita tuotetaan uudelleen ja/tai muokataan elektronisesti toimitukselliseen tarkoitukseen, täytyy varustaa copyright-viestillä “© Henkel Norden. Yksinoikeudella”. Kuvaus on maksutonta, mutta tarvitsemme kopion arkistoinnista. 

2. Tuotemerkki

Henkelin logotyyppi ja kaikki tuotenimet ja/tai tuoteasut näillä sivuilla ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä jotka kuuluvat Henkel AG & Co. KGaA, sen tytäryhtiöille, läheisille yrityksille, lisenssin omistajille tai kumppaneille yhteishankkeessa. Jokainen luvaton käyttö tai tuotemerkin väärinkäyttö on kielletty ja on rikos tuotemerkkilakia, tekijänoikeuslakia, muita immateriaalioikeudellisia lainsäädäntöjä tai markkinointilakia ja suojaa epäluotettavaa kilpailua vastaan.  

3. Vastuuvapauslauseke kolmannen osapuolen nettisivuille

a. Nettisivumme sisältävät linkkejä (ns. ”hyperlinkkejä”) muille nettisivuille, joista kolmannet osapuolet vastaavat ja joiden sisältö on tuntematon Henkelille. Henkel ainoastaan helpottaa pääsyä kyseisille nettisivuille eikä ota minkäänlaista vastuuta niiden sisällöstä. Linkkimme kolmansien osapuolien nettisivuille ovat tarkoitettu ainoastaan navigoimisesi helpottamiseksi. Väitteet, jotka näkyvät linkitetyillä sivuilla eivät ole omiamme. Irtisanomme itsemme kaikesta vastuusta liittyen rikoksiin lainsäädäntöjä vastaan tai loukkauksiin kolmannen osapuolen oikeuksia vastaan, jotka voivat esiintyä kyseisillä sivuilla.

b. Nettisivut, joiden hyperlinkit löytyvät Henkelin nettisivuilta, ja niiden sisältö sekä nettisivuilta löytyvien tuotteiden myynti ja mahdollisten tilausten hoito ovat ainoastaan kyseisten nettisivujen omistajien vastuulla.

c. Henkel ei ota vastuuta mahdollisista tekijänoikeuslain loukkauksista, tuotemerkkiloukkauksista tai rikoksista muita immateriaalioikeuslakeja tai tietosuojalakeja vastaan, jotka tapahtuvat sivulla, jonne Henkelin sivuilla sijaitseva hyperlinkki johtaa.

d. Tilauksen tai muun transaktioon liittyvän oikeustoimen yhteydessä laaditaan sopimus käyttäjän ja omistajan välillä kyseiselle nettisivulle, tai tarjoavalle osapuolelle tai henkilölle joka näkyy nettisivulla, ei missään olosuhteissa Henkelin ja käyttäjän välille. Ota huomioon yleiset ehdot jotka koskevat toimittajia kyseisillä nettisivuilla joihin on olemassa hyperlinkki.  

4. Yleinen vastuuvapauslauseke

Jokainen juridinen vastuu joka kuuluu Henkelille liittyen vaurioihin, jotka syntyvät nettisivun käytön seurauksena – riippumatta oikeudellisista perusteista, sisältäen luvattoman käytön – on rajattu vaurioihin, jotka ovat tulleet tietoisesti tai varomattomuuden seurauksena. Siltä osin pakottava vastuu pysyy Henkelillä seurauksena rikoksesta oleellisia sopimuksellisia velvollisuuksia vastaan, joka on summa mahdollisia vahingonkorvausvaatimuksia, rajattuna ennustettaviin vaurioihin. Tämä ei saa vaikuttaa Henkelin vastuuseen suhteessa lainsäädäntöön koskien tuotevastuuta tai annettuihin takuisiin. Yllämainitut vastuurajaukset eivät koske hengenvaarallisia tilanteita, loukkaantumisia tai vakavia sairauksia.

Henkel tekee suuria ponnistuksia pitääkseen nettisivunsa vapaina viruksista, mutta ei voi taata virusten poissaoloa. Siksi suosittelemme toimenpiteitä riittävän virussuojan varmistamiseksi (esim. viruksen skannausohjelmalla) ennen kuin dokumentteja ladataan.

Henkel ei takaa virheettömyyttä palveluissa, joita tarjotaan Henkelin nettisivuilla tai palvelujen saatavuutta.

5. Ennusteet ja aiesopimukset

Ennusteet näillä nettisivuilla ovat muodostettu parhaiden kykyjemme ja vakaumuksemme mukaan. Tulos, joka todellisuudessa saavutetaan Henkelillä voi kuitenkin erota huomattavasti näistä väitteistä, sillä tulos riippuu monista kilpailijoihin ja talouteen liittyvistä tekijöistä, jotka ovat joissakin tapauksissa Henkelin kontrollin ulkopuolella. Niin kauan, kun väitteet eivät vaikuta lakisääteisiin viranomaisiin, ei Henkelillä ole aikomusta päivittää jatkuvasti ennusteita jotka tehdään nettisivuille.

6. Henkelin tuotteet

Tuotteet jotka näkyvät nettisivuilla ovat esimerkkejä tuotteista, jotka ovat saatavilla Henkel-yritykseltä ympäri maailmaa. Henkel ei takaa, että kaikki tuotteet jotka näkyvät sivuilla, ovat saatavilla kotimaassasi. Lista Henkelin tuotteista jotka ovat saatavilla kotimaassasi sijaitsee kyseisen maan Henkelin kotisivuilla – sinne pääsee suoraan Henkelin kotisivuilta, otsikon ”Henkel Worldwide” alta.

Muuta

Nämä yleiset käyttöehdot säädellään ja laaditaan ruotsalaisen lainsäädännön mukaisesti, ottamatta huomioon FN-sopimusta kansainvälisestä ostosta (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods), jonka soveltaminen täten suljetaan pois. Siltä osin soveltuvan lain mukaan mahdolliset kiistat jotka koskevat kyseistä nettisivua selvitetään ruotsalaisessa tuomioistuimessa, jolloin Tukholman käräjäoikeus on ensimmäinen oikeusaste. Jos jokin säädös näissä yleisissä käyttöehdoissa on tai tulee olemaan pätemätön, ei sen pidä vaikuttaa muiden säädösten pätevyyteen.